Shania Twain.jpg

2002年,歌迷期待已久的新专辑《UP!》上市,首推主打“I'm Gonna Getcha Good”为这张不凡新碟先声夺人,大胆唱出勇敢追求爱情的新时代女性宣言。

歌曲《I'm Gonna Getcha Good!》